Skip to main content

Martín de Riquier

Works by Martín de Riquier:
de Riquer 1975 ( Los Trovadores. Historia literaria y textos)
de Riquer 1950 (El trovador Giraut del Luc y sus poesías contra Alfonso II de Aragón)
de Riquer 1964-1966 ( Història de la Literatura Catalana)
de Riquer 1968 (Les chansons de geste françaises)
de Riquer 1971 (Guillem de Berguedà)
de Riquer 1996 (Les poesies del trobador Guillem de Berguedà)
de Riquer 1947 (Obras completas del trovador Cerverí de Girona)