Skip to main content

Vincenzo De Bartholomaeis

Works by Vincenzo De Bartholomaeis:
De Bartholomaeis 1937 (Ricerche intorno a Rinaldo e Jacopo d’Aquino)
De Bartholomaeis 1931 ( Poesie provenzali storiche relative all’Italia)