Skip to main content

Fortunata Latella

Works by Fortunata Latella:
Latella 1989 ( "Truc Malec" )
AIEO VII 2003 (Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc. Actes du Septième Congrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes, Reggio Calabria - Messina, 7-13 juillet 2002 )
Guida - Latella 1993 (La Filologia romanza e i codici. Atti del Convegno (Messina 19-22 dicembre 1991))