Skip to main content

Fernando Magán Abelleira

Works by Fernando Magán Abelleira:
LPGP (Lírica profana galego-portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica)